Egenerklæringsskjema ved levering av masser

For at Mr. Pukk skal kunne dokumentere renheten mot myndigheter og mottakere, må skjema for egenerklæring av gravemasser fylles ut, signeres og kravene til rene masser være overholdt. En egenerklæring er det eneste du trenger å fylle ut før levering, med eventuelle vedlegg. Vær oppmerksom på at man IKKE kan levere masser før man har fylt ut et egenerklæringsskjema, og fått godkjenning.

Type Masse*
Foreligger analyseresultater?*Foreligger miljøkarsleggingsrapport?*Foreligger tiltaksplan?*