Mr Pukk AS driver pukkverk med salg og levering av jord, grus og andre steinmasser til private og bedrifter i Oslo-området. I tillegg har vi deponier der du kan levere fyllmasser. Vi disponerer en stor maskinpark og utfører også betong,- og asfaltknusing samt flytting av store maskiner.

Jord, bark, sand og pukk

Vi selger og leverer jord, bark, sand og pukk i både små og store kvanta. Spesialkvaliteter kan leveres på forespørsel. Alle produktene er CE-godkjent. Kom innom på Furuset i Oslo eller ett av Mr Pukks mobilanlegg i Akershus og hent det du trenger. Mr pukk kjører også ut til kunder. Du kan leie container for jord og pukk av oss.
Har du fyllmasser og vrakasfalt du vil kvitte deg med, kan det leveres på Furuset eller ved ett av våre mobile anlegg. Før du leverer, må du fylle ut et egenerklæringsskjema.

Henting og levering av små sekker

Det er mulig å hente eller få levert små sekker i små kvanta (30-40 kg). Du får alle varene vi selger i disse sekkene. Sekkene er perfekte om du trenger litt påfyll i gårdsplassen, sandkassen eller bare litt jord til beddet.

Levering av disse sekkene er med personbil, dermed har du mulighet til å komme til mange steder.

Henting og levering av storsekker

Vi henter og leverer masser i storsekker. Du får alle varene vi tilbyr i disse storsekkene, og de kan leveres der du vil ettersom dette blir leveret med kranbil.

Kranbilen har en arm på 8 m og kan derfor levere steder hvor lastebilen ikke kommer til.

Kranbil tjenester

Vi har kranbil med grabb muligheter – legge ut jord, singel eller det produktet man ønsker.
Med denne kranbilen leverer vi også storsekker, slik at de kan plasseres på ønsket sted. Vi setter også ut kontainere.

Grabb tjenester

Vi leverer jord, pukk, bark og sand, samt henter masser du skal ha kjørt vekk med grabb. Kranbilarmen som grabben sitter på er 10m lang, og dermed kommer den til steder som kan være litt trange eller utilgjengelig.

Betong og Asfalt knuser

Mr Pukk har en stor maskinpark med blant annet betongknuser og asfaltknuser. Vi kan derfor påta oss store og småoppdrag innen knusing av asfalt og betong.
Knust asfalt eller betong kan også leveres ved ett av våre anlegg. Merk at du før levering må fylle ut et egenerklæringsskjema.

Gul gravemaskin og mobil knuser

Mobil knuser

Mr Pukk disponerer mobilknuser for små og store oppdrag: Grovknusing,
Finknusing og Grov- og finsikting.
På kort tid settes mobilknuseren opp ved byggeplassen, anleggsområdet, eller der det utføres bergsprengning. Dyktige maskinoperatører sørger for en trygg og effektiv gjennomføring av jobben.

Flytting av maskiner

Flytting av store maskiner krever spesialutstyr. Mr Pukk har en stor maskinpark og kan flytte maskiner og andre store gjenstander. Vi tar på oss store og små oppdrag!

Gjenvinning

Vi har begynt med gjenvinning.

Finn avdelingen nærmest deg eller kontakt oss